บทความข่าวสาร

พัฒนาคุณภาพการขายและการบริการ PYK

คุณสยาม กุญชร ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีวายเค คาร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ลงพื้นที่ภายในโชว์รูมของสำนักงานใหญ่ สำนักงานพระประแดง เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมที่ปรึกษาฝ

Read More »

ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม PYK

ดร.สัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์และ ดร.วรารัตน์ กาญจนเพ็ญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้ร่วมประชุมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2022 เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถา

Read More »

Work from Home PYK

ดร.วรารัตน์ กาญจนเพ็ญ ประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีวายเค คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อกำหนดนโยบายภายในของบร

Read More »

มาตรฐานงานปรับสภาพ PYK

ดร.สัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีวายเค คาร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายงานปรับสภาพ (Re-Condition) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบ

Read More »

Hello PYK

Welcome to PYK. เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญการบริหารธุรกิจรถยนต์มือสองอย่างเป็นระบบด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจรถยนต์ตลอด 25 ปี ของบริษัท และทีมผู้บริหารทำให้เรามีจุดแข็งในหลายด้า

Read More »
Message us